Politique de confidentialité

Consentement au traitement des données personnelles

Ochrana osobních údajů

Společnost

ENBRA HOLDING, a.s., IČ: 25321391, sídlem Durďákova 1786/5, 613 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2181 (dále jen „Společnost“)

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost používá osobní údaje, které shromažďuje, když používáte web nebo služby společnosti.

Definice

Osobní údaje – jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou osobu, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby;

Zpracováním – se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je sběr, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, výmazem nebo zničením;

Správce – znamená společnost;

Zástupcem správce je Mgr. Jana Vlachová Rasochová, MBA, e-mail: marketing@enbra.cz;

Zpracovatel – znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;

Souhlas subjektu údajů – znamená jakékoli svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým prostřednictvím prohlášení nebo jasným kladným opatřením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho nebo jí;

Příslušné právní a správní předpisy – znamenají NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecný předpis o ochraně údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů;

Práva a povinnosti stran

Společnost zpracovává osobní identifikační údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, kontaktní informace atd.), fakturační údaje (podrobnosti o účtu, platební údaje), informace o společnosti (DIČ, jméno, adresa). Poskytnutí vašich osobních údajů subjektem údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy se společností. Subjekt údajů odpovídá za pravdivost a správnost všech osobních údajů.

Využitím našich služeb a uzavřením smluvního vztahu se společností dáváte společnosti výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Váš souhlas umožňuje společnosti používat vaše osobní údaje pro analytické, marketingové a personalizační účely, a proto je společnost oprávněna sdílet vaše data s partnery poskytujícími takové služby pro společnost.

Zpracování osobních údajů subjektu údajů se provádí s maximálním ohledem na zásady definované příslušnými zákony a předpisy, zejména pokud jde o to, že se osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávají zákonně, spravedlivě a transparentně. Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí mimo EU. Společnost může poskytnout osobní údaje třetí straně bez dalšího souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; pro marketingové účely; pro statistické účely; za splnění zákonné povinnosti. Právní základ pro zpracování osobních údajů je Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR); Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR); Dodržování zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR). Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů budou: Společnost, její dodavatelé a poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů. Společnost zpracovává vaše osobní údaje po nezbytnou dobu k plnění smlouvy a splnění zákonných povinností. Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz či omezení zpracování týkající se subjektu údajů nebo proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost, s dohledem.

V Brně, 01. 9. 2021

Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé soubory písmen a čísel stažené do vašeho přístroje (počítač, tablet, telefon), pokud navštívíte digitální platformu.

K čemu cookies používáme?

1. K uložení vašeho nastavení

Tyto soubory cookie umožňují našemu webu zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu.

2. Ke statistickým záznamům a měření návštěvnosti webu

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty zjišťují, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se zde uživatelé chovají, co preferují a co je zajímá. K těmto účelům využíváme nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete na jejich oficiálním webu. Tyto informace nijak nepropojujeme s jinými informacemi a jsou anonymizované.

3. Jak nastavit cookies?

Standardní nastavení internetových prohlížečů normálně umožňuje používání Cookies, ale je to možné snadno změnit v nastavení vašeho prohlížeče. Nicméně byste měli mít na paměti, že pokud vyřadíte používání Cookies, může se stát, že nebudete mít přístup k některým funkčnostem webových stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Více informací zjistíte v nápovědě svého počítače.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů:

  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Safari

4. Jaké cookies používáme? 

V závislosti na platformě používáme Cookies zejména:

  • abychom vás identifikovali, když se připojujete k našim platformám, a zejména abychom vás lépe poznali a nabídli vám osobně přizpůsobenou navigaci na stránkách
  • abychom vám zajistili bezpečnou navigaci a zejména bojovali proti podvodům
  • abychom vám nabídli obsah, který souvisí s vašimi zájmy, včetně reklamního obsahu
  • abychom vám navrhli obchodní nabídky, které odpovídají vašim preferencím a vašemu chování na webu.

Více informací o Cookies používaných na této platformě naleznete v odstavci „Jaké Cookies jsou umístěny na této platformě?”.

Více informací o nastavení Cookies naleznete na: www.aboutcookies.org

Jaké cookies jsou umístěny na této platformě?

Na této platformě jsou použity následující Cookies:

Technické (povinné) – tyto cookies se načtou při návštěvě webové stránky vždy při návštěvě našich webových stránek.

_ga + _gid + _gat  –  Google Analytics cookies jsou využité pro sledování návštěvnosti. Více informací na https://policies.google.com/technologies/cookies a https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Marketingové (nepovinné) – tyto cookies načteme teprve až na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím cookie lišty. Cookie mají omezenou platnost – v případě vašeho souhlasu je platnost 12 měsíců od aktivního udělení souhlasu.

_fbp – Facebook cookie slouží pro sledování návštěvnosti a propojení s Facebookem, pro účely analytiky a cílení reklam. Podrobnější informace na https://m.facebook.com/policy/cookies

sid – cookie provozovatele Seznam a.s. sloužící pro reklamní cílení v rámci služby Sklik. Podrobnější informace na stránce  https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/